• Naziv: HENC JOSIP
  • Naselje: Bedenik, 43273
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HENC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 606,44 HRK 2.426,90 HRK
HENC JOSIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.582,98 HRK 3.215,74 HRK
HENC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.298,83 HRK 3.663,63 HRK
HENC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.099,64 HRK 2.367,65 HRK
HENC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.564,14 HRK 5.183,28 HRK
HENC JOSIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.226,96 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.378,99 HRK 16.857,20 HRK