• Naziv: SILADIAGRO D.O.O.
  • Naselje: Kotoriba, 40329
  • Grad/Općina: Kotoriba
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SILADIAGRO D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 115.038,30 HRK 651.883,45 HRK
SILADIAGRO D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 18.853,48 HRK 75.451,83 HRK
SILADIAGRO D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 11.699,68 HRK 66.298,35 HRK
SILADIAGRO D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 113.895,10 HRK
SILADIAGRO D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 3.374,34 HRK
SILADIAGRO D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 48.628,50 HRK 161.145,91 HRK
Ukupno 194.219,96 HRK 1.072.048,98 HRK