• Naziv: OROVELA D.O.O.
  • Naselje: Zaglav, 23281
  • Grad/Općina: Sali
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OROVELA D.O.O. Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 10.817,09 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.817,09 HRK 0,00 HRK