• Naziv: ALEKSANDAR PETEK
  • Naselje: Stipernica, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSANDAR PETEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 134,85 HRK 539,63 HRK
ALEKSANDAR PETEK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 808,56 HRK 725,69 HRK
ALEKSANDAR PETEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 733,49 HRK 814,60 HRK
ALEKSANDAR PETEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 473,81 HRK 534,27 HRK
ALEKSANDAR PETEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 347,75 HRK 1.152,48 HRK
Ukupno 2.498,46 HRK 3.766,67 HRK