• Naziv: IVAN TRNOVČANEC
  • Naselje: Trnovec, 40306
  • Grad/Općina: Nedelišće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN TRNOVČANEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 168,10 HRK 672,64 HRK
IVAN TRNOVČANEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 914,21 HRK 1.015,34 HRK
IVAN TRNOVČANEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 590,61 HRK 665,99 HRK
IVAN TRNOVČANEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 433,52 HRK 1.436,55 HRK
Ukupno 2.106,44 HRK 3.790,52 HRK