• Naziv: IVAN VUKOVIĆ
  • Naselje: Galovac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN VUKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 212,82 HRK 851,67 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.157,53 HRK 1.285,58 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 747,78 HRK 843,26 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 548,88 HRK 1.818,86 HRK
Ukupno 2.667,01 HRK 4.799,37 HRK