• Naziv: PAULATIM 365 D.O.O.
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAULATIM 365 D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 102,51 HRK 410,43 HRK
PAULATIM 365 D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 793,19 HRK 711,93 HRK
PAULATIM 365 D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 633,50 HRK 703,52 HRK
PAULATIM 365 D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 464,86 HRK 524,18 HRK
PAULATIM 365 D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 300,35 HRK 995,31 HRK
Ukupno 2.294,41 HRK 3.345,37 HRK