• Naziv: PUCELJ DENI
  • Naselje: Zvekovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUCELJ DENI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 77,78 HRK 10.980,18 HRK
PUCELJ DENI EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.358,40 HRK 2.659,45 HRK
PUCELJ DENI EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 11.224,04 HRK 10.073,69 HRK
PUCELJ DENI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.924,74 HRK 16.574,88 HRK
PUCELJ DENI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
PUCELJ DENI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.562,96 HRK 23.450,80 HRK
PUCELJ DENI Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 2.581,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 41.220,63 HRK 68.803,48 HRK