• Naziv: JAROSLAV ŠIMEK
  • Naselje: Jazvenik, 44273
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAROSLAV ŠIMEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,07 HRK 644,51 HRK
JAROSLAV ŠIMEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 339,06 HRK 1.921,50 HRK
JAROSLAV ŠIMEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 875,98 HRK 972,84 HRK
JAROSLAV ŠIMEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 565,92 HRK 638,16 HRK
JAROSLAV ŠIMEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 415,33 HRK 1.376,47 HRK
Ukupno 2.357,36 HRK 5.553,48 HRK