• Naziv: GORAN-MARINKO LUCIĆ
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORAN-MARINKO LUCIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 493,83 HRK 1.976,41 HRK
GORAN-MARINKO LUCIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.686,51 HRK 2.983,50 HRK
GORAN-MARINKO LUCIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.634,78 HRK 1.843,47 HRK
GORAN-MARINKO LUCIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.273,73 HRK 4.221,06 HRK
Ukupno 6.088,85 HRK 11.024,44 HRK