• Naziv: MOMČILOVIĆ ANKA
  • Naselje: Rebić, 53234
  • Grad/Općina: Udbina
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MOMČILOVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 271,32 HRK 1.085,88 HRK
MOMČILOVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.885,27 HRK 10.683,06 HRK
MOMČILOVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.644,31 HRK
MOMČILOVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.668,49 HRK 1.881,46 HRK
MOMČILOVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 2.300,56 HRK
Ukupno 3.825,08 HRK 17.595,27 HRK