• Naziv: IVAN SABO
  • Naselje: Vladislavci, 31404
  • Grad/Općina: Vladislavci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN SABO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 3.361,87 HRK 19.050,54 HRK
IVAN SABO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 550,25 HRK 2.202,00 HRK
IVAN SABO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.299,44 HRK 2.961,25 HRK
IVAN SABO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.992,97 HRK 3.323,91 HRK
IVAN SABO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.933,45 HRK 2.180,29 HRK
IVAN SABO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.419,12 HRK 4.702,90 HRK
Ukupno 13.557,10 HRK 34.420,89 HRK