• Naziv: TUTEK BARICA
  • Naselje: Sveti Ivan Žabno, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUTEK BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 311,21 HRK 1.245,44 HRK
TUTEK BARICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
TUTEK BARICA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.866,25 HRK 1.674,91 HRK
TUTEK BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.692,87 HRK 1.880,09 HRK
TUTEK BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.093,62 HRK 1.233,21 HRK
TUTEK BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 802,75 HRK 2.660,06 HRK
Ukupno 6.523,35 HRK 9.546,99 HRK