• Naziv: MATEŠIĆ NIKOLINA
  • Naselje: Sveti Petar Čvrstec, 48260
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATEŠIĆ NIKOLINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 910,77 HRK 3.645,05 HRK
MATEŠIĆ NIKOLINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.272,05 HRK 4.817,34 HRK
MATEŠIĆ NIKOLINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.479,60 HRK 4.020,55 HRK
MATEŠIĆ NIKOLINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.954,40 HRK 5.502,21 HRK
MATEŠIĆ NIKOLINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.625,04 HRK 2.960,18 HRK
MATEŠIĆ NIKOLINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.349,23 HRK 7.784,85 HRK
Ukupno 19.591,09 HRK 28.730,18 HRK