• Naziv: IVANKA JURKOVIĆ
  • Naselje: Kvarte, 53202
  • Grad/Općina: Perušić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANKA JURKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 212,13 HRK 849,07 HRK
IVANKA JURKOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 842,41 HRK 4.773,58 HRK
IVANKA JURKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.154,09 HRK 1.281,68 HRK
IVANKA JURKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 745,57 HRK 840,74 HRK
IVANKA JURKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 547,19 HRK 1.813,43 HRK
Ukupno 3.501,39 HRK 9.558,50 HRK