• Naziv: IVANA RUDAN
  • Naselje: Radonić, 22221
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANA RUDAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 221,08 HRK 884,85 HRK
IVANA RUDAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 465,55 HRK 2.638,24 HRK
IVANA RUDAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.035,29 HRK 1.167,47 HRK
IVANA RUDAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.202,71 HRK 1.335,72 HRK
IVANA RUDAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 776,99 HRK 876,14 HRK
IVANA RUDAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 570,28 HRK 1.889,87 HRK
Ukupno 4.271,90 HRK 8.792,29 HRK