• Naziv: JOHANNA TOMLJENOVIĆ
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 499,76 HRK 2.832,10 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 81,80 HRK 327,34 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 490,47 HRK 440,25 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 444,99 HRK 494,14 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 287,43 HRK 324,13 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 210,99 HRK 699,17 HRK
JOHANNA TOMLJENOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.039,16 HRK 5.543,77 HRK