• Naziv: TREBOTIĆ NIKŠA
  • Naselje: Supetar, 21400
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TREBOTIĆ NIKŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 170,01 HRK 680,28 HRK
TREBOTIĆ NIKŠA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 321,40 HRK 1.821,13 HRK
TREBOTIĆ NIKŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 924,68 HRK 1.026,89 HRK
TREBOTIĆ NIKŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 597,34 HRK 673,56 HRK
TREBOTIĆ NIKŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 438,41 HRK 1.452,91 HRK
TREBOTIĆ NIKŠA Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 9.450,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.901,84 HRK 5.654,77 HRK