• Naziv: ANTONIJA KARAULA
  • Naselje: Oriovac, 35250
  • Grad/Općina: Oriovac
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTONIJA KARAULA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 10.588,52 HRK 60.001,82 HRK
ANTONIJA KARAULA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.562,46 HRK 6.252,97 HRK
ANTONIJA KARAULA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.188,19 HRK 18.066,42 HRK
ANTONIJA KARAULA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.306,60 HRK 1.473,40 HRK
ANTONIJA KARAULA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 9.369,33 HRK 8.409,10 HRK
ANTONIJA KARAULA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.499,23 HRK 9.438,89 HRK
ANTONIJA KARAULA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ANTONIJA KARAULA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.030,03 HRK 13.354,87 HRK
Ukupno 43.035,50 HRK 122.061,95 HRK