• Naziv: ĆUPURDIJA MARIJA
  • Naselje: Donji Miholjac, 31540
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĆUPURDIJA MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 606,44 HRK 2.427,05 HRK
ĆUPURDIJA MARIJA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 3.263,90 HRK
ĆUPURDIJA MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.298,83 HRK 3.663,63 HRK
ĆUPURDIJA MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.131,06 HRK 2.403,13 HRK
ĆUPURDIJA MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.564,29 HRK 5.183,51 HRK
Ukupno 7.600,62 HRK 16.941,22 HRK