• Naziv: TRGOVČKI OBRT "KORINAC" I RIBARNICA
  • Naselje: Bošnjaci, 32275
  • Grad/Općina: Bošnjaci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRGOVČKI OBRT "KORINAC" I RIBARNICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.419,77 HRK 13.684,04 HRK
TRGOVČKI OBRT "KORINAC" I RIBARNICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 18.600,14 HRK 20.656,59 HRK
TRGOVČKI OBRT "KORINAC" I RIBARNICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
TRGOVČKI OBRT "KORINAC" I RIBARNICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.820,84 HRK 29.225,61 HRK
Ukupno 35.331,89 HRK 68.630,72 HRK