• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sveti Petar, 42231
  • Grad/Općina: Mali Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 70,94 HRK 283,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 57,86 HRK 327,91 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 425,34 HRK 381,77 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 385,82 HRK 428,55 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 249,29 HRK 281,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 182,93 HRK 606,29 HRK
Ukupno 1.372,18 HRK 2.309,45 HRK