• Naziv: IVAN POSAVČIĆ
  • Naselje: Andrijaševci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN POSAVČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 177,05 HRK 708,42 HRK
IVAN POSAVČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 962,90 HRK 1.069,39 HRK
IVAN POSAVČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 622,03 HRK 701,46 HRK
IVAN POSAVČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 456,61 HRK 1.513,00 HRK
Ukupno 2.218,59 HRK 3.992,27 HRK