• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornji Kraljevec, 40315
  • Grad/Općina: Vratišinec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 29,13 HRK 116,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 158,47 HRK 175,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 853,36 HRK 962,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 75,15 HRK 248,98 HRK
Ukupno 1.116,11 HRK 1.503,83 HRK