• Naziv: MARIJAŠEVIĆ SLAVICA
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJAŠEVIĆ SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 396,29 HRK 1.585,85 HRK
MARIJAŠEVIĆ SLAVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 826,25 HRK 4.681,82 HRK
MARIJAŠEVIĆ SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.502,81 HRK 2.779,54 HRK
MARIJAŠEVIĆ SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.392,37 HRK 1.570,18 HRK
MARIJAŠEVIĆ SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.022,07 HRK 3.386,82 HRK
Ukupno 6.139,79 HRK 14.004,21 HRK