• Naziv: NEVENKA BERTIĆ
  • Naselje: Bošnjaci, 32275
  • Grad/Općina: Bošnjaci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NEVENKA BERTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 198,07 HRK 792,81 HRK
NEVENKA BERTIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 719,67 HRK
NEVENKA BERTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.077,65 HRK 1.196,75 HRK
NEVENKA BERTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 696,11 HRK 785,01 HRK
NEVENKA BERTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 510,96 HRK 1.693,26 HRK
Ukupno 2.482,79 HRK 5.187,50 HRK