• Naziv: LELJAK RUŽA
  • Naselje: Petrovsko, 49234
  • Grad/Općina: Petrovsko
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LELJAK RUŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 170,63 HRK 682,81 HRK
LELJAK RUŽA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 359,27 HRK 2.035,87 HRK
LELJAK RUŽA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
LELJAK RUŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 928,12 HRK 1.030,78 HRK
LELJAK RUŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 599,56 HRK 676,08 HRK
LELJAK RUŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 440,09 HRK 1.458,34 HRK
Ukupno 3.254,32 HRK 6.737,16 HRK