• Naziv: TOMISLAV ŠUBARA
  • Naselje: Trnovac, 34330
  • Grad/Općina: Velika
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMISLAV ŠUBARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 269,70 HRK 1.079,25 HRK
TOMISLAV ŠUBARA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.617,12 HRK 1.451,38 HRK
TOMISLAV ŠUBARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.466,90 HRK 1.629,12 HRK
TOMISLAV ŠUBARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 947,61 HRK 1.068,62 HRK
TOMISLAV ŠUBARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 695,57 HRK 2.304,97 HRK
Ukupno 4.996,90 HRK 7.533,34 HRK