• Naziv: LAZAR MARIJAN
  • Naselje: Našičko Novo Selo, 31511
  • Grad/Općina: Đurđenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LAZAR MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 718,28 HRK 2.874,56 HRK
LAZAR MARIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.478,77 HRK 8.379,83 HRK
LAZAR MARIJAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.307,22 HRK 3.865,75 HRK
LAZAR MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.907,18 HRK 4.339,17 HRK
LAZAR MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.524,06 HRK 2.846,28 HRK
LAZAR MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.852,64 HRK 6.139,37 HRK
Ukupno 14.788,15 HRK 28.444,96 HRK