• Naziv: DANE BUTORAC
  • Naselje: Podoštra, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANE BUTORAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 518,30 HRK 2.074,11 HRK
DANE BUTORAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.057,80 HRK 11.660,79 HRK
DANE BUTORAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.819,14 HRK 3.130,88 HRK
DANE BUTORAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.821,15 HRK 2.053,62 HRK
DANE BUTORAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.336,79 HRK 4.429,76 HRK
Ukupno 8.553,18 HRK 23.349,16 HRK