• Naziv: ANA BLAŽIĆ
  • Naselje: Gardinovec, 40319
  • Grad/Općina: Belica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANA BLAŽIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 154,65 HRK 618,90 HRK
ANA BLAŽIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 841,20 HRK 934,23 HRK
ANA BLAŽIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 543,45 HRK 612,78 HRK
ANA BLAŽIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 398,89 HRK 1.321,81 HRK
Ukupno 1.938,19 HRK 3.487,72 HRK