• Naziv: ANTE MARIĆ
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTE MARIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 10.100,29 HRK 57.234,92 HRK
ANTE MARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.149,12 HRK 4.598,85 HRK
ANTE MARIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 492,50 HRK 2.790,71 HRK
ANTE MARIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.251,67 HRK 7.049,76 HRK
ANTE MARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.328,35 HRK 7.028,05 HRK
ANTE MARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.088,13 HRK 4.610,02 HRK
ANTE MARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.963,93 HRK 9.821,96 HRK
Ukupno 31.373,99 HRK 93.134,27 HRK