• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vrsar, 52450
  • Grad/Općina: Vrsar
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 4.779,48 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.779,48 HRK 0,00 HRK