• Naziv: PERUŠ TOMO
  • Naselje: Donja Kupčina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PERUŠ TOMO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 377,03 HRK 1.508,87 HRK
PERUŠ TOMO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.050,94 HRK 2.277,68 HRK
PERUŠ TOMO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 5.108,16 HRK 5.108,16 HRK
PERUŠ TOMO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.324,87 HRK 1.494,04 HRK
PERUŠ TOMO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 972,46 HRK 3.222,62 HRK
Ukupno 9.833,46 HRK 13.611,37 HRK