• Naziv: ALEN KOMES
  • Naselje: Donja Voća, 42245
  • Grad/Općina: Donja Voća
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEN KOMES EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 105,42 HRK 421,98 HRK
ALEN KOMES EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 180,31 HRK 1.021,75 HRK
ALEN KOMES EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 632,28 HRK 567,45 HRK
ALEN KOMES EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 573,57 HRK 637,02 HRK
ALEN KOMES EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 370,53 HRK 417,85 HRK
ALEN KOMES EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 271,99 HRK 901,21 HRK
Ukupno 2.134,10 HRK 3.967,26 HRK