• Naziv: MARIO ČIČAK
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIO ČIČAK EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.530,34 HRK 8.671,81 HRK
MARIO ČIČAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 100,30 HRK 401,49 HRK
MARIO ČIČAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 211,22 HRK 1.197,12 HRK
MARIO ČIČAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 601,62 HRK 540,01 HRK
MARIO ČIČAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 545,74 HRK 606,13 HRK
MARIO ČIČAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 352,56 HRK 397,59 HRK
MARIO ČIČAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 258,77 HRK 857,56 HRK
Ukupno 3.600,55 HRK 12.671,71 HRK