• Naziv: KATICA PRIŠČAN
  • Naselje: Juranšćina, 49254
  • Grad/Općina: Zlatar
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATICA PRIŠČAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 147,62 HRK 590,77 HRK
KATICA PRIŠČAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 310,84 HRK 1.761,40 HRK
KATICA PRIŠČAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 885,23 HRK 794,49 HRK
KATICA PRIŠČAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 802,98 HRK 891,81 HRK
KATICA PRIŠČAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 518,76 HRK 584,96 HRK
KATICA PRIŠČAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 380,77 HRK 1.261,72 HRK
Ukupno 3.046,20 HRK 5.885,15 HRK