• Naziv: DAVOR HERCEG
  • Naselje: Lug Poznanovečki, 49222
  • Grad/Općina: Bedekovčina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAVOR HERCEG EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 171,24 HRK 685,41 HRK
DAVOR HERCEG EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 360,62 HRK 2.043,50 HRK
DAVOR HERCEG EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 931,64 HRK 1.034,61 HRK
DAVOR HERCEG EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 601,85 HRK 678,68 HRK
DAVOR HERCEG EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 441,70 HRK 1.463,85 HRK
Ukupno 2.507,05 HRK 5.906,05 HRK