• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hlapičina, 40313
  • Grad/Općina: Mursko Središće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 79,89 HRK 319,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 434,51 HRK 482,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 280,71 HRK 316,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 206,02 HRK 682,73 HRK
Ukupno 1.001,13 HRK 1.801,58 HRK