• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Zebanec, 40314
  • Grad/Općina: Selnica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 11,16 HRK 44,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 60,93 HRK 67,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 327,87 HRK 369,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 28,90 HRK 95,63 HRK
Ukupno 428,86 HRK 577,70 HRK