• Naziv: TOMISLAV VUKELIĆ
  • Naselje: Knez Gorica, 47205
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMISLAV VUKELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 353,41 HRK 1.414,31 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 744,14 HRK 4.216,56 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.922,29 HRK 2.134,88 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.241,77 HRK 1.400,32 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 911,53 HRK 3.020,57 HRK
Ukupno 5.173,14 HRK 12.186,64 HRK