• Naziv: SLAVEK GRGAC
  • Naselje: Poljana Lekenička, 44272
  • Grad/Općina: Lekenik
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLAVEK GRGAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 170,01 HRK 680,28 HRK
SLAVEK GRGAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 357,92 HRK 2.028,23 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 924,68 HRK 1.026,89 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 597,34 HRK 673,56 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 438,41 HRK 1.452,91 HRK
Ukupno 2.488,36 HRK 5.861,87 HRK