• Naziv: MILAN KIRASIĆ
  • Naselje: Sveti Petar, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN KIRASIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 113,14 HRK 452,63 HRK
MILAN KIRASIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 449,09 HRK 2.544,98 HRK
MILAN KIRASIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 615,23 HRK 683,34 HRK
MILAN KIRASIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 397,44 HRK 448,20 HRK
MILAN KIRASIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 291,71 HRK 966,80 HRK
Ukupno 1.866,61 HRK 5.095,95 HRK