• Naziv: VULETIĆ MILORAD
  • Naselje: Kusaja, 47221
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VULETIĆ MILORAD EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 151,74 HRK 607,36 HRK
VULETIĆ MILORAD EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 452,08 HRK 2.561,97 HRK
VULETIĆ MILORAD EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 299,66 HRK 337,89 HRK
VULETIĆ MILORAD EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 825,61 HRK 916,88 HRK
VULETIĆ MILORAD EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 754,51 HRK 850,83 HRK
VULETIĆ MILORAD EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 391,47 HRK 1.297,20 HRK
Ukupno 2.875,07 HRK 6.572,13 HRK