• Naziv: KLEKAR ZLATKO
  • Naselje: Hrastovljan, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLEKAR ZLATKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 214,58 HRK 858,86 HRK
KLEKAR ZLATKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.167,47 HRK 1.296,51 HRK
KLEKAR ZLATKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 871,32 HRK 982,55 HRK
KLEKAR ZLATKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 553,54 HRK 1.834,30 HRK
Ukupno 2.806,91 HRK 4.972,22 HRK