• Naziv: DARIO GAŠPARIĆ
  • Naselje: Sveti Petar Čvrstec, 48260
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DARIO GAŠPARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.086,67 HRK 4.348,73 HRK
DARIO GAŠPARIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.381,09 HRK 3.812,77 HRK
DARIO GAŠPARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.911,03 HRK 6.564,64 HRK
DARIO GAŠPARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.804,69 HRK 3.162,76 HRK
DARIO GAŠPARIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
DARIO GAŠPARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.802,78 HRK 9.287,84 HRK
DARIO GAŠPARIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 3.226,83 HRK 0,00 HRK
Ukupno 19.764,49 HRK 27.728,14 HRK