• Naziv: KIŠIĆ IVAN
  • Naselje: Nova Ves Petrijanečka, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIŠIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 302,49 HRK 1.210,58 HRK
KIŠIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.645,56 HRK 1.827,49 HRK
KIŠIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 988,05 HRK 1.114,19 HRK
KIŠIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 780,20 HRK 2.585,52 HRK
Ukupno 3.716,30 HRK 6.737,78 HRK