• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Baranjsko Petrovo Selo, 31322
  • Grad/Općina: Petlovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,67 HRK 554,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 754,28 HRK 837,76 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 487,26 HRK 549,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 357,69 HRK 1.185,28 HRK
Ukupno 1.737,90 HRK 3.127,52 HRK