• Naziv: BISERKA CUKINA-TROPČIĆ
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BISERKA CUKINA-TROPČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 113,75 HRK 455,23 HRK
BISERKA CUKINA-TROPČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 239,51 HRK 1.357,22 HRK
BISERKA CUKINA-TROPČIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 618,75 HRK 687,16 HRK
BISERKA CUKINA-TROPČIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 399,73 HRK 450,72 HRK
BISERKA CUKINA-TROPČIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 293,40 HRK 972,30 HRK
Ukupno 1.665,14 HRK 3.922,63 HRK