• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vinica, 42207
  • Grad/Općina: Vinica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 102,28 HRK 409,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 556,21 HRK 617,68 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 359,29 HRK 405,16 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 263,74 HRK 873,92 HRK
Ukupno 1.281,52 HRK 2.305,97 HRK